فروش سیب زمینی عمده سورت شده

پیاز سفید جیرفت سورت شده و مرغوب در بسته بندی های مورد نظر تجار برای صادرات و تجارت داخل کشور به شکل عمده به فروش میرسد.
سیب زمینی محصولی سرما دوست است که در نواحی گرم در پاییز و در نواحی سرد در بهار کاشته می شود. بهترین رشد پیاز سفید اصفهان در نواحی حاصل می شود که میانگین حرارت هوایی گرمترین ماه فصل رشد سیب زمینی حدود 25 درجه سانتیگراد یا کمتر باشد.
بازرگانی تره بار ایران سیب زمینی را که در بهترین شرایط تهیه و رشد داده شده است را به شکل عمده و با قیمتی مناسب در همه جای کشور پخش و به فروش می رساند.